CĐCS Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TP.HCMChi tiết hoạt động (28 điểm) Tự chấm MC1 HÌNH JPG MC2 FILE PDF

1.1 Phối hợp với Ban giám hiệu xây dựng quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị; tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động; tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

(điểm tối đa: 4)
4 Xem Xem

1.2 Tham gia xây dựng và giám sát việc triển khai thực hiện thang bảng lương, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động.

(điểm tối đa: 2)
2 Xem Xem

1.3 Duy trì hoạt động tư vấn pháp luật kịp thời cho người CNVC-LĐ.

(điểm tối đa: 2)
2 Xem Xem

1.4  Kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động tập thể (nếu có).

(điểm tối đa: 2)
2 Xem Xem

1.5  Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần CNVC-LĐ:

+ Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán năm 2017 cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn.

+ Tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” lần 9 gắn với “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” lần 1 năm 2017.

+ Tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất; bị bệnh nan y có hoàn cảnh khó khăn.

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mái ấm công đoàn”.

+ Tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ; thể dục - thể thao, hoạt động thăm quan, nghỉ mát, vui chơi, giải trí tại cơ sở để phuc vụ CNVC-LĐ tại cơ sở.

+ Tổ chức các hoạt động chăm lo cho con công nhân, viên chức, lao động nhân dịp hè, Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Trung thu, tham dự Trại hè Thanh Đa…

+ Thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

(điểm tối đa: 16)
16 Xem Xem

1.6 Tham gia đóng góp các nguồn quỹ vận động do Liên đoàn Lao động Thành phố phát động.

(điểm tối đa: 2)
2 Xem Xem